• 1. USLUGE
 • Tritel je u mogućnosti pružanja raznih usluga iz oblasti elektrotehnike:
  Montaža prodaja i servis klima uredjaja
  Montaža prodaja i servisa alarmnih sistema , sistema lokalnog i daljinskog video nadzora
  Montaža i održavanje svih vrsta antenskih sistema
  Montaža i prodaja GSM repetitora koji služe za lokalno pojačavanje GSM signala za svaku mrežu.
  Instalacija i testiranje i održavanje računarskih mreža, podizanje sistema,ugradnja aplikativnih programa održavanja
  instalacija i testiranje telefonskih sistema svih tipova i namena
  Izrada svih vrsta DC napajanja (pretvarači za LAP-Top, kamere, fiksne tel, punjače akumulatora)
  Ugradnja dodatne opremei muzičkih sistema u automobile.